Anthem of the Republic of Kazakhstan

Jump to navigation Jump to search
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны
English: Anthem of the Republic of Kazakhstan
Qazaqstan Respýblıkasynyń Memlekettik Ánurany

Former national anthem of  Kazakhstan
LyricsMuzafar Alimbayev, Kadyr Myrzaliyev, Tumanbai Moldagaliyev, and Zhadyra Daribayeva, 1992 (1992)
MusicMukan Tulebayev, Yevgeny Brusilovsky, and Latif Khamidi, 1945 (1945)
Adopted1992 (1992)
Relinquished2006 (2006)
Succeeded by"Meniń Qazaqstanym"
Audio sample
"National Anthem of the Republic of Kazakhstan" (instrumental)

The National Anthem of the Republic of Kazakhstan (Kazakh: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны, Qazaqstan Respýblıkasynyń Memlekettik Ánurany) is the title of the former national anthem of Kazakhstan used from 1992 to early 2006. Upon independence in December 1991, the melody of the Kazakh SSR anthem – composed by Mukan Tulebayev, Yevgeny Brusilovsky and Latif Khamidi – was retained; and new lyrics were adopted in 1992 after a lengthy competition. The lyrics were written jointly by four people including poet Zhadyra Daribayeva, one of only a handful of women to have ever been involved in writing a national anthem.[1]

On 7 January 2006, it was replaced by "Meniń Qazaqstanym".

Lyrics[edit]

Kazakh lyrics[edit]

Cyrillic script
Latin script
IPA transcription

I
Жаралған намыстан қаһарман халықпыз,
Азаттық жолында жалындап жаныппыз.
Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен
Аман-сау қалыппыз, аман-сау қалыппыз.

Қайырмасы:
Еркіндік қыраны шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты – халықта,
Халықтың қуаты – бірлікте!

II
Ардақтап анасын, құрметтеп данасын,
Бауырға басқанбыз баршаның баласын.
Татулық, достықтың киелі бесігі
Мейірбан Ұлы Отан, қазақтың даласы!

Қайырмасы

III
Талайды өткердік, өткенге салауат,
Келешек ғажайып, келешек ғаламат!
Ар-ождан, ана тіл, өнеге-салтымыз,
Ерлік те, елдік те ұрпаққа аманат!

Қайырмасы
[2]

I
Jaralǵan namystań qaharman halyqpyz,
Azattyq jolynda jalyndap janyppyz.
Taǵdyrdyń tezinen, tozaqtyń ózinen
Aman-saý qalyppyz, aman-saý qalyppyz.

Qaıyrmasy:
Erkindik qyrany sharyqta,
Eldikke shaqyryp tirlikte!
Alyptyń qýaty – halyqta,
Halyqtyń qýaty – birlikte!

II
Ardaqtap anasyn, qurmettep danasyn,
Baýyrǵa basqanbyz barshanyń balasyn.
Tatýlyq, dostyqtyń kıeli besigi –
Meıirban Uly Otan, qazaqtyń dalasy!

Qaıyrmasy

III
Talaıdy ótkerdik, ótkenge salaýat,
Keleshek ǵajaıyp, keleshek ǵalamat!
Ar-ojdan, ana til, ónege-saltymyz,
Erlik te, eldik te urpaqqa amanat!

Qaıyrmasy

I
[ʒɑrɑɫˈʁɑn nɑməˈstɑn qɑhɑrˈmɑn χɑɫəqˈpəz |]
[ɑzɑtˈtəq ʒʷʊɫənˈdɑ ʒɑɫənˈdɑp ʒɑnəpˈpəz ‖]
[tɑʁdərˈdəŋ tʲɘzɘˈnʲɘn | tʷʊzɑqˈtəŋ øzɘˈnʲɘn]
[ɑmɑnˈsɑw qɑɫəpˈpəz | ɑmɑnˈsɑw qɑɫəpˈpəz ‖]

[qɑjərˈmɑsə]
[jɘrkɘnˈdɘk qərɑˈnə | ʃɑrəqˈtɑ |]
[jɘldɘkˈkʲɘ ʃɑqəˈrəp tɘrlɘkˈtʲɘ ‖]
[ɑɫəpˈtəɴ qʊwɑˈtə | χɑɫəqˈtɑ |]
[χɑɫəqˈtəɴ qʊwɑˈtə | bɘrlɘkˈtʲɘ ‖]

II
[ɑrdɑqˈtɑp ɑnɑˈsən | qʊrmʲɘtˈtʲɘp dɑnɑˈsən |]
[bɑwərˈʁɑ bɑsqɑnˈbəz bɑrʃɑˈnəŋ bɑɫɑˈsən ‖]
[tɑtʊwˈɫəq | dʷʊstəqˈtəŋ kɘjɘˈlɘ bʲɘsɘˈgɘ |]
[mʲɘjɘrˈbɑn ʊˌɫəwʊˈtɑn | qɑzɑqˈtəŋ dɑɫɑˈsə ‖]

[qɑjərˈmɑsə]

III
[tɑɫɑwˈdə øtkʲɘrˈdɘk | øtkʲɘnˈgʲɘ sɑɫɑˈwɑt |]
[kʲɘlʲɘˈɕɘk ʁɑʒɑˈjəp | kʲɘlʲɘˈɕɘk ʁɑɫɑˈmɑt ‖]
[ɑrwʊʒˈdɑn | ɑˈnɑ tɘl | ønʲɘˈgʲɘ sɑɫtəˈməz |]
[jɘrˈlɘk tʲɘ | jɘlˈdɘk tʲɘ ʊrpɑqˈqɑ ɑmɑˈnɑt ‖]

[qɑjərˈmɑsə]

English translation[edit]

I
We are a valiant people, sons of honour,
And all we’ve sacrificed to gain our freedom.
Emerging from malicious grip of fate, from hell of fire,
We scored a victory of glory and success.

Chorus:
Soar up, O eagle of freedom,
Calling for unity!
The strength, the power of the heroes – the people,
The strength, the power of the people – in unity!

II
Respecting the motherland, honoring the genius of the people,
In the hour of hard times, we have opened our arms to all.
The Kazakh steppe – the beloved homeland.
The holy cradle of friendship and solidarity.

Chorus

III
We’ve overcome the hardships, let the past serve bitter lesson
But ahead we face a radiant future.
Our mother tongue, tradition and sovereignty
We pass, as the mandate, to the next generations!

Chorus[3]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Marshall, Alex (2015). Republic or Death! Travels in Search of National Anthems. London: Random House Books. pp. 137–139. ISBN 9781847947413. A lot of people then said to me, 'Maybe your words are actually good, but you're not famous; you're a woman. Try joining up with others.' Zhadyra, showing admirable restraint, somehow didn't tell any of these people to shove their chauvinism somewhere unpleasant. Instead, she found some men willing to work with her - famous men at that - and the group spent the next three months sending letters back and forth, toiling to put all of Kazakhstan's history and its people's emotions into just three verses and a chorus
  2. ^ "ГИМН КАЗАХСТАНА". neoland.ru.
  3. ^ "Simboli di Stato della Repubblica del Kazakhstan". Aksai cultura.

External links[edit]